Cer­be­rus OBROŃCA TESTOSTERONU

(1 opinia klienta)
Featured! - 38%

88.00 55.00

Free delivery
For orders > $500
Product Protection
For all orders in shop
Obserwujjuż ObserwujeszRemoved from wishlist 0
  • Premium dual-glass design, aluminum frame
  • 5.1″ Super AMOLED display, QHD (1,440 x 2,560) resolution, ~577ppi
  • Exynos 8890 chipset: quad-core 2.6 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53

Cer­be­rus.
OBROŃCA TESTOSTERONU
CERBERUS BY SOMATODROL
Cer­be­rus ma na celu utrzy­ma­nie odpo­wied­niego poziomu testo­ste­ronu oraz blo­kuje pro­duk­cję estro­genu. Cer­be­rus składa się z zaawan­so­wa­nej for­muły oraz z najlepszych aktywnych skład­ni­ków, dzięki którym każdy męż­czy­zna może być pewien, że testo­ste­ron ni­gdy nie zamieni się w estro­gen.
Cerberus ma naprawdę ogromną moc for­muły. Pozwala także na zwięk­sze­nie efek­tów pod­czas tre­nin­gów. Każdy, kto podej­mie zażyć Cer­beus swo­bod­nie może liczyć na to, że mię­śnie zostaną rewe­la­cyj­nie wyrzeź­bione. Masa i siła zostanie zwięk­szona. Jak widać, jest to naprawdę pro­ste.
Cer­breus sku­tecz­nie blo­kuje enzym ara­ma­tazy. Enzym ten jest wro­giem dla czło­wieka ponie­waż pozwala na zmianę andro­ge­nów (w tym testo­ste­ronu) w hor­mony żeń­skie, czyli estro­geny.
Cer­be­rus posiada naprawdę same korzy­ści. Dzięki niemu mię­śnie pra­cują bar­dziej efek­tyw­nie oraz ciało zmie­nia się na dużo lepsze. Do tych korzy­ści należą:
– cer­be­rus wzmac­nia efekty kuracji z Soma­to­drolem
– blo­kuje enzym aro­ma­tazy, który ma negatywny wpływ na orga­nizm czło­wieka
– zawiera uni­kalną for­mułę EstroBlock
– ilość hor­monu wzro­stu we krwi jest zwięk­szona
– mię­śnie po tre­ningu bar­dzo szybko ulegają regeneracji
– blo­kuje enzym estro­genu
Cer­be­rus to nie­po­wta­rzalna mie­szanka skład­ni­ków EstroBlock, któ­rej celem jest blo­kada pro­duk­cji estro­genu, dzięki czemu poziom testo­ste­ronu utrzymuje się na naprawdę wyso­kim pozio­mie. Aby efekt był jesz­cze bar­dziej wyra­zi­sty i zado­wa­la­jący warto zasto­so­wać go razem z pre­pa­ratem Soma­to­drol.
Daw­ko­wa­nie
Wystar­czy wziąć jedną kap­sułkę dwa razy dzien­nie. Jedno opa­ko­wa­nie zawiera 60 tabletek.
JACEK KRAMEK MEN’S PHYSIQUE CHAMPION – w mło­do­ści interesowała go piłka nożna. Niestety uznał kon­tu­zję, przez którąznalazłł się na siłowni. Tre­ningi na siłowni spo­wo­do­wały, że doszedł do wnio­sku, że naprawdę ma szanse na ukształ­to­wa­nie swojej syl­wetki. I tak trenuje już 11 lat. Te 11 lat spo­wo­do­wały, że został tre­ne­rem per­so­nal­nym w War­szaw­skim Cen­trum Atle­tyki, został także pro­fe­sjo­nal­nym mode­lem fit­ness oraz zawod­ni­kiem fede­ra­cji IFBB. W swoim życiu prze­szedł wiele diet oraz cięż­kich tre­nin­gów, które dały mu wiele do myśle­nia oraz dowiedział się, jak naprawdę należy dbać o sie­bie i swoje ciało. Tę wie­dzę prze­ka­zuje każ­demu, kto z nim współ­pra­cuje.

Specification: Cer­be­rus OBROŃCA TESTOSTERONU

Color

Material

Size

Big

Ammo store

We will not accept returns on items where you’ve changed your mind after purchase. Refunds are not accepted unless you have not received your package after a certain long period. Please make sure to read on our shipping time arrivals for your country. If you receive your purchase and it is the wrong item or is damaged etc, we require photo evidence of the item and its outside packaging ( showing postal info ) After that, we will be more than willing to resend you the item however, as stated above, we do not give refunds (unless you never receive the item that you ordered). A no return/exchange policy is implemented if wrong size is concern. Most apparels are free size unless otherwise specific sizes are available. Once shipped most domestic orders take anywhere from 5 to 15 business days to arrive depending on the efficiency of your local postal service.

International shipping delivery times may vary between 2 and 12 weeks. When ordering multiple designs.. some items from your order may be shipped out on different dates. *** Items ship from CHINA *** Tracking will be provided with each purchase..

More Products from Ammo store

1 review for Cer­be­rus OBROŃCA TESTOSTERONU

5.0
1
0
0
0
0

Dodaj Opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  1. Aleksandr Golovinov

    super polecam

Questions and Answers

You are not logged in

Sorry no more offers available

88.00 55.00

88.00 55.00

Free delivery
For orders > $500
Product Protection
For all orders in shop
Report Abuse
Categories: ,
Obserwujjuż ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Resetuj Hasło