- 42%

KOSZULKA Z KAPTUREM IRIDIUM LABS

Obserwujjuż ObserwujeszRemoved from wishlist 0
  • Premium dual-glass design, aluminum frame
  • 5.1″ Super AMOLED display, QHD (1,440 x 2,560) resolution, ~577ppi
  • Exynos 8890 chipset: quad-core 2.6 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53

380.00 220.00

Report Abuse
Category: Tags: , , , , , ,

Odzież
KOSZULKA Z KAPTUREM IRIDIUM LABS
Koszulka ta jest bar­dzo wygodna posiada kap­tur, który jest bar­dzo kom­for­towy pod­czas ćwi­czeń. Koszulka ta nie posiada ręka­wów, co pozwala na cał­ko­witą swo­bodę np. pod­czas podnoszenia cię­ża­rów oraz bie­ga­nia. Mate­riał, z któ­rego jest wyko­nana, jest prze­wiewna oraz dopa­so­wana do ciała. Stwo­rzona jest dla osób, dla których ważna jest wygoda.
ZAPEWNIJ SOBIE STYL I WYGODĘ PODCZAS KAŻDEGO TRENINGU
– koszulka ta ma styl hoodie
– krój jest dopa­so­wany do ciała
– posiada wycię­cia, które są syme­tryczne
– posiada nadruk, który nie zginie pod­czas pra­nia
– odporna jest na wszel­kie odkształ­ce­nia
– nie ma rękawów, co gwa­ran­tuje wygodę
– mate­riał jest lekki wygodny oraz prze­wiewny
– dostępne roz­miary to S, M, L, XL
– posiada bar­dzo mocne szwy.
Amba­sa­do­rzy
Należą do nich mię­dzy innymi: K. Ferenc (kul­tu­ry­sta), R. Zabawa (Men’s Phy­si­que) oraz F. Rodri­gues Jr (Zawod­nik MMA).
Pro­dukty marki Irdium Labs są jedne z najbar­dziej popu­lar­nych na świe­cie. Sto­sują je mię­dzy innymi kul­tu­ry­ści. Pro­dukty te przy­no­szą im nie­sa­mo­wite efekty.
Kontakt, Jeżeli nasuwają się pytania, doty­czące pro­duktów wystar­czy napi­sać, a na wszel­kie pyta­nia zostaną udzie­lone odpo­wie­dzi. Na stro­nie inter­ne­to­wej po pra­wej stro­nie znajduje się for­mu­larz kon­taktowy. Ist­nieje rów­nież szansa zosta­nia dys­try­bu­to­rem powyż­szych pro­duktów, rów­nież w tym celu wystar­czy napi­sać. Trzeba wpi­sać dys­try­bu­cja.
Kon­takt do spraw dys­try­bu­cyj­nych na tere­nie Polski.
Tel.: 48 530 470 133 w godz. 8.00–16:00

Oceny

0.0
0
0
0
0
0

Dodaj pierwszą opinię “KOSZULKA Z KAPTUREM IRIDIUM LABS”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeszcze nie ma żadnych ocen.

Sorry no more offers available

Podobne Produkty

już ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Featured! - 19% Kimera spalacz tłuszczu
już ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Featured! SPARTAN’S DAILY PRO PACK witaminy
już ObserwujeszRemoved from wishlist 0
Featured! - 60% Atlas CREATINE
Resetuj Hasło