Jak robi kwarantanna przy podejrzeniu koronawirusa?

Jak robi kwarantanna przy założeniu koronawirusa? Z względu rozprzestrzeniania się koronawirusa został wprowadzony obowiązek przejścia kwarantanny. Mówi on całych osób, jakie były narażone na zarażenie. Powinien poznać ją każdy, kto zrezygnowałby z zagranicy czy był kontakt z osobą chorą. Kwarantanna trwa 14 dni, a za jej złamanie grożą wysokie kary.

 

Kto powinien poddać się kwarantannie?

Kwarantannie powinna poddać się młoda osoba, która w najwyższym sezonie była narażona na zakażenie się koronawirusem. W Polsce cel ten mówi wszystkiego, kto:

wraca do Polski z zagranicy;
przekracza możliwość w ruchu z podejmowaniem działalności na miejscem innego państwa;
był bliscy kontakt z osobą zakażoną;
miał kontakt z osobą, u której obciążany jest koronawirus;
stoi z osobą skierowaną na kwarantannę.

Należy pamiętać, że obowiązkowa kwarantanna nie dotyczy zawodowych kierowców transportu rynkowego i osobowego.

Każda osoba, która wie, że była kontakt z kimś, kto jest (czy zapewne żyć) zarażony koronawirusem, powinna skontaktować się z najdroższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. O potrzebie przejścia kwarantanny informuje również straż graniczna. Datę zakończenia izolacji przedstawia telefonicznie upoważniona do tegoż świadomość (pracownik sanepidu lub straży granicznej).

Koronawirus – jak robi kwarantanna?

Kwarantanna dokonuje się w polu zamieszkania, a w sukcesie, skoro nie stanowi toż dodatkowe, odpowiednie służby wskazują głównie do tego dany ośrodek (np. hotel na placu miasta). Izolacja powinna trwać 14 dni, a o jej długości ostatecznie decyduje lekarz. W jej trakcie trzeba ściśle brać się do zaleceń wydawanych przez upoważnione do tego warty.

Podczas kwarantanny nie wolno:

pod żadnym pozorem opuszczać miejsca izolacji (dotyczy to też podejścia do sklepu albo na spacer z psem);
przyjmować gości,

natomiast należy:

zachować odstęp przynajmniej 2 metrów od nowych domowników;
przekazywać wiedz o naszym istnienie zdrowia pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznej;
postępować razem z poleceniami policji, która jest moc kontrolować osoby goszczące w izolacji;
dokonywać regularnych pomiarów temperatury ciała (rano i wieczorem);
pobrać i zainstalować specjalną aplikację (Kwarantanna domowa) i postępować razem z emitowanymi przez nią komunikatami;
przestrzegać ważnych zasad higieny (często myć ręce, dezynfekować powierzchnie, prać odzież i wyślij w temperaturze 60℃);
pytać o siebie (odpoczywać, wysypiać się, dobrze się odżywiać).

Wszelkie potrzeby dotyczące np. zaopatrzenia w żywność należy zgłosić właściwym organom (sanepid, policja, władze gminy). Powinien pamiętać, że wyjście do sklepu stosowane jest jak złamanie kwarantanny i zależy karze.

Co grozi za nieprzestrzeganie kwarantanny?

Konieczność zostania w izolacji powinna stanowić uznawana poważnie. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny że stać pokryta wysoka kara pieniężna – nawet do 30 tysięcy złotych. Należy pamiętać, że policja jest moc codziennie kontrolować osoby objęte obowiązkiem kwarantanny.

zobacz również Jak wygląda kwarantanna przy podejrzeniu koronawirusa?

We will be happy to hear your thoughts

Dodaj Odpowiedź

Resetuj Hasło